Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa

Ánh Kim chuyên cung cấp dịch vụ Xếp dỡ, Bốc xếp chuyên nghiệp cho các Công ty, Xí nghiệp, Kho bãi