Công văn 3899/TCHQ-GSQL V/v xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn

Công văn hướng dẫn chi tiết Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC; Thông tư 38/2016/TT-BTC quy định về kiểm tra, xác định xuất xứ đối với hàng hóa XNK có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2018

Tải về

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!