Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 13/11/2015

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng

Download: Thông tư