Thông tư 38 /2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015

Thông tư số 38/2015/TT-BTC: Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Số/ ký hiệu: 38/2015/TT-BTC
Loại văn bản : Thông tư
Ngày ban hành: 25/03/2015
Ngày hiệu lực: 01/04/2015
Ngày 25/3/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Bắt đầu từ ngày 01/04/2015, Thông tư số 38/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực, quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK, trong đó có một số thay đổi với loại hình SXXK, gia công và chế xuất, cụ thể như sau:

- Không thực hiện thông báo, tiếp nhận Hợp đồng gia công.

- Không thực hiện thông báo mã nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm xuất khẩu.

- Không thực hiện thông báo tiếp nhận định mức gia công, SXXK và chế xuất.

Theo thông tư mới này, DN không thực hiện thông báo Hợp đồng gia công, mã nguyên liệu, vật tư; mã sản phẩm XK. DN nhập thông tin về danh mục nguyên phụ liệu, sản phẩm vào phần mềm để phục vụ cho việc quản lý nội bộ của DN.

Nội dung chi tiết xem thông tư đính kèm.

Thông tư (tiếng Việt)

Thông tư (tiếng Anh)