Triển khai Đề án về kiểm tra chuyên ngành: “Sức ép” giảm thời gian thông quan hàng hóa

(HQ Online)- Phóng viên Báo Hải quan phỏng vấn ông Ngô Minh Hải-Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) về những yêu cầu đặt ra sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK.

 

Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành, nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa. Để thực hiện yêu cầu đó, các bộ, ngành cần phải làm gì, thưa ông?

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2026/QĐ-TTg phê duyệt Đề án, các bộ, ngành đóng vai trò rất quan trọng, cần phải thực hiện ngay một số việc sau. Đây là “sức ép” bắt buộc các bộ, ngành phải có kế hoạch hành động để đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Một là, các bộ, ngành cần rà soát xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng xác định rõ mặt hàng cần kiểm tra tại cửa khẩu (trước khi thông quan). Danh mục kiểm tra phải có mã số HS, có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (nếu có), quy định rõ quy trình kiểm tra, thời gian kiểm tra, địa điểm kiểm tra, địa chỉ liên hệ....

Hai là, Đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro phân loại DN và mặt hàng cần kiểm tra chặt; Thực hiện thừa nhận kết quả kiểm tra, nhất là hàng từ các nước G7... Ba là, trang bị đủ phương tiện và nguồn nhân lực kiểm tra. Bốn là, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đào tạo cho DN XNK và đối tượng có liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành để nhận thức và thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong hoạt động này.

Xin ông cho biết về các công việc của cơ quan Hải quan trong triển khai Đề án?

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành cùng đổi mới từ cơ chế chính sách đến tăng cường năng lực kiểm tra hàng hóa XNK, để tiến tới tiếp tục đưa các bước thủ tục hành chính trong việc xin giấy phép và cấp giấy phép kiểm tra chuyên ngành thực hiện trong Cơ chế một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ là trung tâm thông tin trực tuyến xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ, kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Về phía cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, đơn giản hóa các biện pháp quản lý hải quan, tạo thuận lợi, giảm chi phí và thời gian thông quan hàng hóa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp tục đầu tư máy móc, phương tiện và nguồn nhân lực cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực cho Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (thuộc Tổng cục Hải quan) để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm cả việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với một số mặt hàng XK, NK có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và một số mặt hàng XNK mà Nhà nước cần quản lý chất lượng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do các bộ, ngành quy định và được các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành ủy quyền

(Nguồn: Baohaiquan.vn)

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!