Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Mô Tả Công Việc - Triển khai hợp đồng mua hàng với các nhà cung cấp trong và nước ngoài được phân công phụ trách. - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thủ...

Xem thêm