Ánh Kim Logistics – “Đại lý Hải Quan”

10/11/2022

Ánh Kim Logistics tự hào là một trong các đơn vị “Đại lý hải quan” – là cánh tay phải của Hải Quan Việt Nam. Trong hơn 10 năm hoạt động dịch vụ Khai thuê Hải quan – Ánh Kim Logistics đã khai báo hải quan theo hình thức Đại lý Hải Quan cho rất nhiều doanh nghiệp với nhiều loại hình cũng như đa dạng về chủng loại mặt hàng khai báo.

Ngày 18/11/2015 Ánh Kim Logistics vinh dự nhận Quyết định về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Quyết định 3817/QĐ-TCHQ của Tổng Cục Hải Quan:

  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội