Hướng dẫn khai báo tờ khai Hải Quan theo CV 8042/BTC-TCHQ

10/02/2023

Theo tinh thần của Công văn này thì việc thực hiện xuất hóa đơn ngay khi bán hàng sẽ được thay thế bằng việc xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Chi tiết theo mẫu:

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sẽ được sử dụng từ lúc hàng hóa ra khỏi công ty/Doanh nghiệp xuất khẩu đến địa điểm giao hàng cho khách.

Vậy việc đầu tiên bạn cần làm là nhờ bên cung cấp phần mềm kế toán thiết kế Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo mẫu trên. Sau đó thực hiện việc đăng ký mẫu này với Chi Cục thuế quản lý công ty/Doanh nghiệp. Nếu Cơ quan thuế yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì bạn điều chỉnh và gửi duyệt lại, ngược lại nếu được Cơ quan thuế chấp thuận thì bạn có thể tiến hành lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và tiến hành khai báo Hải Quan được rồi.

Lưu ý: Khai báo số Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ở phần số hóa đơn thương mại trên mặt tờ khai hải quan

Cũng theo tinh thần của CV 8042/BTC-TCHQ thì sau khi tờ khai xuất khẩu thông quan bạn mới được phát hành hóa đơn GTGT.

Sau khi phát hành hóa đơn GTGT thì những thủ tục tiếp theo tuân theo Thông tư 39/2018/TT-BTC => Bạn phải gửi toàn bộ chứng từ: Invoice, packing list, PO/Hợp đồng (Nếu có), VAT và tờ khai thông quan cho Công ty/Doanh nghiệp nhập khẩu để mở tờ khai nhập khẩu đối ứng.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản quy trình mở tờ khai theo tinh thần CV 8042/BTC-TCHQ. Ánh Kim Logistics hi vọng sẽ giúp được bạn khi làm thủ tục hải quan.

 

  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội
  • Mạng xã hội